Po szczegółowej analizie sytuacji epidemiologicznej w Polsce, biorąc pod uwagę wytyczne MEN, GIS, MZ oraz po zapoznaniu się ze wszystkimi wypełnionymi przez Państwo ankietami podjęliśmy decyzję o kontynuowaniu zamknięcia naszego przedszkola do dnia 24 maja 2020.