Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach oświatowych przedłużone do 24 maja br.