Drodzy Rodzice,
Rada Rodziców nie pobiera opłat za kwiecień.